Klubben » Historie

Klubbens historie

MIF-Judo's historie

MIF Judo ble opprettet på ekstraordinær generalforsamling i MIF 8.1.15 etter en lengre (?) prosess som ble initiert av Krokstad Judoklubb i starten av Oktober 2014.

MIF-Judo ble offentlig annonsert 17.januar 2015 under det årlige nyttårsstevnet som Krokstad Judoklubb har arrangert siden starten av milleniet sammen med Drammen Judoclub og fra i år,Sande Sportsklubb - Judogruppa. Dette stevnet var altså lanseringen av MIF-Judo til hele judoverden.

MIF-Judo bygger på Krokstad Judoklubb, en tradisjonsrik judoklubb som har fostret flere utøvere på høyt nasjonalt nivå.

Krokstad Judoklubbs historie

1981:

På lånte matter startet klubben med 1 torsdags-trening i uka fra og med 05.02.1981

Klubben søkte utvidelse av treningstider i mars 1981 til tirsdager og torsdager fra 17.00 til 21.00, dette ble ikke godkjent av sammarbeidsutvalget.

Medlemmer i dette året var 38 stk.

Pris pr semester var: Junior   kr.50.-

Senior kr.100.-

10 av klubbens medlemmer var med på den første dugnaden  som ble avholdt i lier og brakte klubben kr.3900.-

Oppvisning  på slutten av året til inntekt til Soltun Behandlingshjem og dette brakte inn kr.1000.-

Det ble en weekendtur til Sverige midt i julestria dette året.

 

Formann:         Thor Erik Moen
Viseformann:   Astrid Zirnstein
Kasserer :        Gerd Ellingsen
Sekretær:        Astrid Zirnstein
Styremedlem: Nina Kristiansen
Varamedlem: Martina Moen
Revisorer: Rita Klont
Nina Kristiansen

 1982:

24.05.1982:  Sammarbeidsutvalget godkjente at klubben fikk 3 treningsdager i uka av 4 timer pr. økt .
Fredager var det også et tilbud til foreldre da dette var trim, med noe varierende oppmøte.

 

Treningsavgift : Junior kr.300.- og senior kr.400.-

Mangel på oppmøte til dugnad fristet klubben med Sverigetur til de som hadde minst 20 timer dugnad. Det ble plukking av løk i Lier på 1000 kasser for kr.7000.-

Klubb-cup  ble avholdt i januar og juni

Ørebro Judoklubb var på besøk 19-21 mars dette året

12 seters Ford Transit 75 mod buss ble kjøpt inn for kr.15000.- og ble pusset opp i klubbens logo og farger.

Formann:         Thor Erik Moen
Viseformann:   Anders Morken
Kasserer :         Gerd Ellingsen
Sekretær:         Anne-Lise Enget
Styremedlem:  Bente Steen
Varamedlem:   Øyvind Midje
Finanskomite:
Vigdis Myrvold
Christoffer Perry
Tor Aksnes
Roald Viken
Thor Erik Moen
Revisorer: Rita Klont
Nina Kristiansen

 

Økonomien gikk fra 7000.- til 26300.- dette året

 1983:

Drakter 350.-
 Mailekene var i gang 28 mai.

Kretsmesterskap ble avholdt i gymsalen på krokstad skole 24 september.Oktoberlekene ble avholdt 22 oktober

Rosenkål dugnad i oktober for å få nok timer til Sverigetur og besøke Ørebro Judoklubb. Turen ble fra 02.12-04.12 1983, og det ble masse inntrykk og en del timer i judobussen på denne turen.

Båttur til Tjøme 01.07 1983.

Det ble satt i gang et tippelag i klubben der flere meldte interesse, men ettersom noen utelot å betale så dekket klubben 600.-.

Krokstad Judolklubb fikk tilbud fra Hyden Sport a’ 200 m2 for 58000.-

Omsetningen var på 175000.- med overskudd på 1000.-

Det ble avklart på slutten av dette året å ”finne en enklere og en mer morsomme måter å tjene penger på, en å ligge med noen få unger i kålåkeren når det regner” J

Krokstad Judoklubb fikk stønad fra komunen på 800.-dette året.

NJF ga matrealstøtte på 6000.-

Enkjøping Judoklubb hadde ikke råd til å komme till oss på treningssamling.

Formann:         Thor Erik Moen
Nestformann:   Nils Ivar Myrvold
Kasserer :         Gerd Ellingsen
Sekretær:         Tove Sundet
Styremedlem:  Steingrim Sørensen
Varamedlem:   Chris Perry
Varamedlem: Olav Larsson
Utdanning-leder/

Kontakt :          Thor Erik Moen

Valgkomite: Tor Aksnes

Vigdis Myrvold

Bjørn Johansen

Reiseleder: Nils Ivar Myrvold
Finanskomite:

Leder:           Christoffer Perry

Medlemmer:

Vigdis Myrvold
Tor Aksnes
Roald Viken
Thor Erik Moen

Revisorer: Rita Klont

Bjørg M Engebak

Stevnekomite:
Steingrim Sørensen
Tor Aksnes
Christoffer Perry
Geir Støa
Per Gravdahl

 

Festkomite:
Ruth Liahagen
Bente Støa
Elin Gravdahl
Ola Fuglesteg
Ole Strangjordet
Willy Andersen

1984:

Thor Erik Moen trakk seg fra sine verv i klubben april dette året.
Mailekene ble avholdt dette året
Oktoberlekene ble avholdt 20 oktober 230 påmeldte og det ble innslag på NRK østlandssendingen
Treningssamling i Kristinehamn der 9 stk deltok.
Loppemarked ble også dugnad dette året, og årets ”ryggøvelse” var løkhøsting i Lier.
Klubbens betalende medlemmer var 47 stykker
Innsats pokaler og statuetter ble utlevert dette året for profilering og resultater i klubben.

1985:

Det ble et litt lite aktivt år da klubben ikke hadde treningslokale i lengre til i ”bomberommet”, som ble pusset opp av sivilforsvaret.
Klubben manglet faste trenere og benyttet tilbudet fra Drammen Judoklubb til å trene der.
Rune Enget fikk innsatspokalen dette året.
Mai-lekene ble avholdt dette året som klubbens eneste dugnad.
Selvforsvarskurs for kvinner ble også avholdt dette året.
De fleste i styret trakk seg fra sine verv og klubben gikk i en liten ”dvale”.

1986:

Rune Enget mottok Eiker Sparebanks idrettspris som ble tildelt han på Nedre Eiker Stadion 12.10.86
Klubben gikk fra 5 aktive medlemmer til 40 stk dette året.
Thor Erik Moen kom tilbake til klubben og Rune Enget var hjelpetrener.
Klubben feiret 5 år med en oppvisning 19.11.86
¾ av året var klubben uten aktivitet dette året.

 1987:

Medlemsantallet på 50 stk selv om dette var et stille år og medlemmene lå stort sett fra 6-14 år
Det ble ikke fokusert på stevner dette året, men ble lagt stor vekt på et godt miljø og ro i klubben.
Formann:         Tor Aksnes
Nestformann:   Rita Nyborg
Kasserer :         Janne Karlsen
Sekretær:         Ellen Engdal
Styremedlem:  Olav Larsson
Varamedlem: Gunn Wang
Varamedlem: May-Britt Skogmo

 1988:

Formann:         Thor Erik Moen
Nestformann:   Meindert Kalma
Kasserer :        Tone Horgen
Sekretær:         Gry Stenklev
Styremedlem:  Lill-Ann Ovnerud
Varamedlem:   Bjørn Nilsen
Varamedlem: Gunn Wang

Hovedtrener: Thor Erik Moen

Ass. Trener: Glenn Skogmo

Ass. Trener: Steinar Myrvold

Veggen i Dojoen ble dekorert og lokalene ble pusset opp på dugnad.
Discokveld på ”låven” i Solbergelva der de prominente discjoky’s var Glenn og Steinar.
Oppvisning og overrekkelser av blomster til Thor Erik ble avholdt dette årat og de regionale judoklubber var invitert til oppvisningen.
Det ble arrangert ”dansekveld” for foreldre med tryllekunstner og levende musikk på paviliongen. Det møtte opp fire par og arrangementet gikk i underskudd.
Årskontingent : 450.-
Kjøleboks og kaffetrakter ble kjøpt inn.

1989:

Medlemmer dette året var på 65 stk
Juleoppvisningen ble avholdt og 150-200 møtte opp. Det var medlemmer venner og famile som var invitert.
Dugnader ble: Pusset opp dojoen

Kafeteria drift på Eiker Bilauksjon ca 500 timer

Protestbrev til NJF ang en påtvunget forsikring lisens ble sendt.
Mailekene ble avvlyst p.g.a dommermangel.

 

Formann:         Thor Erik Moen
Nestformann:   Asle Andersen
Kasserer :        Torbjørn Larsen
Sekretær:         Berit Brukknapp
Styremedlem:  Kjell-Inge Lanto
Varamedlem:   Kari Bakke
Varamedlem: Ruth Jensen

Hovedtrener: Thor Erik Moen

1990:

Barnestevne”Krokstad Lekene” ble avholdt i  mars og desember stevne ble avlyst pga dommermangel.
”Akutt” trener mangel på slutten av året og lite medlemmer gjorde det vanskelig å arrangere klubbmesterskap og kretsen ble spurt om å bistå med trenere..
 55 medlemmer dette året

Formann:         Thor Erik Moen
Nestformann:   Asle Andersen
Kasserer :        Torbjørn Larsen
Sekretær:         Berit Brukknapp
Styremedlem:  Kjell-Inge Lanto
Varamedlem:   Kari Bakke
Varamedlem: Ruth Jensen

Hovedtrener: Thor Erik Moen

1991:

Formann:         Asle Andersen
Nestformann:   Thor Erik Moen
Kasserer :        Berit Bruknapp
Sekretær:         Aud Fjeldheim
Styremedlem:  Hugo Norheim
Varamedlem:   Trine Brenden

Klubben fikk hjelp av Jon Btatlid i siste halvår da trenersituasjonen var noe ustabil.
Thor Erik Moen trakk seg da han startet eget firma og ikke lenger hadde kapasitet til å ha verv i klubben.
Mye av økonomien dette året ble brukt til trenerutgifter.
Klubben fylte 10 år og det  gjorde også et ”jafs” i klubbkassa.

1993:

Medlemmer var 2 jenter og 33 gutter dette året.
Krokstadlekene 30.10.93 med nesten 150 deltagere.
Dommereksamen til Jon Asle Andersen,Rune Jensen og Kristian Norheim ble sertifisert på Krokstadlekene.
Byhaven Bingo ble dugnad og klubben fikk inn 20.000 på en uke .
Kretsmestere fra klubben dette året ble Audun Strand,Steffen Nilsen,Lene Gunnerud og Jon Asle Andersen

1994:

Krokstadlekene i oktober måtte avlyses da det ikke var mulig å få leie i noen haller i komunen.
Klubben viste seg frem på Krokstad dagene og hadde trening for idrettskretsen i høstferien disse aktivitetene førte til at vi fikk mange medlemmer.
Første året Viking Camp ble arrangert og mange medlemmer deltok på dette, og syntes dette var en fin camp.
Rune Jensen forsynte seg grovt med medaljer dette året med 18 gull, 2 sølv i ungdom og junior, 2 NM titler og en 7 plass i Skottland. Han fikk også en utmerkelse fra Buskerud Judokrets for sine resultater. Trekampen94 på NRK fikk Rune også vist ansiktet sitt J
Kristian Norheim deltok for det meste utenlands med flere topplasseringer og fikk Orkla Borregårds idrettsstipend på 10.000.- som en av landets mest lovende utøvere. Han tok over mye av treningene da Rune skulle begynne på NTG.

Formann:         Hugo Norheim
Nestformann:
Kasserer :        Rolf Gunnerud
Sekretær:
Styremedlem:  Jan Otto Jensen
Styremedlem:   Glenn Skogmo
Styremedlem:   Thor Erik Moen
Styremedlem:   Grethe Madsen

1995:

Medlemskontingent 500.-
Aikido ble innlemmet i Krokstad Judoklubb med navnet Krokstad Judoklubb- Aikidogruppen.
Lene Gunnerud og Per Dybendal fikk klubbens innsatsdiplom og drakt i premie
Audun Strand ble tildelt en oppmerksomhet som klubbens uheldigste utøver i 1995.
Formann:         Kurt Wilberg
Nestformann:
Kasserer :        Rolf Gunnerud
Sekretær:       Mette Blåmoli
Styremedlem:  Jan Otto Jensen
Styremedlem:   Hugo Nordheim
Representant fra Aikido : Luke Moynahan
Representant fra utøvere: Per Dybendal

1996:

42 medlemmer
Oppvisning på Krokstadsenteret 07.09.96 og man fikk noen medlemmer rekrutert på dette.
Juleavsluttningen 10.12.96 ble det delt ut innsatsgaver til Rune Jensen,Lene Gunnerud og Øystein Wilberg. Jan Otto Jensen fikk også en innsatsgave da han stilte opp for klubben selv at Rune gikk på NTG.
Trenere var Bjarte Jorn Myran fra BK judo og Rune Jensen Lene og Øystein var hjelpetrenere.
Viking Camp ble også en suksess og 3 stk fra Krokstad Judoklubb deltok.
Klubben gjorde nesten rent bord i årets KM og resultatlista så nesten ut som et klubbmesterskap. J
Formann:         Kurt Wilberg
Nestformann:
Kasserer :        Rolf Gunnerud
Sekretær:       Mette Blåmoli
Styremedlem:  Jan Otto Jensen
Styremedlem:   Hugo Nordheim
Representant fra Aikido : Luke Moynahan
Representant fra utøvere: Per Dybendal

1997:

Medlemmer var 27 gutter og 2 jenter
Statistikken var på at 25% av medlemmene slutter og at det rekrutteringen ville være det samme.
Ingen stevner arrangert dette året, bare et klubbmesterskap som ble trening i kamp for nye utøvere.
Bjarte Jorn Myran som hovedtrener og Øystein som hjelpetrener dette året.
Audun,Per,Kristian,Rune,Lene og Øystein var de som representerte klubben på stevner dette året.
Formann:         Kurt Wilberg
Nestformann:
Kasserer :        Rolf Gunnerud
Sekretær:       Stig Nerland
Styremedlem:  Jan Otto Jensen
Styremedlem:   Arnt Otto Nilsen
Representant fra Aikido : John Vanebo
Representant fra utøvere: Per Dybendal

1998:

Medlemmer var 50 stk og 12 støttemedlemmer.
Lene Gunnerud startet et jenteparti med 9 deltagere.
Oppvisning på Krokstadsenteret økte medlemsmassen noe.
2 stevner Starcup og Kretsmesterskap  ble arrangert i sammarbeid med Konnerud og BK judo.
Bjarte avsluttet sitt engasjement i klubben, da Lene, Per og Øystein var klare for oppgaver i klubben.
Ingen dugnader dette året, men stevner og salg av effekter som inntektsbringende tilltak.
Sven-Ove Johansen ønsket seg det sportlige ansvar i klubben og startet med å utvikle klubbens kompetanse. Det ble straks satt inn tiltak i klubbens struktur.

Skrevet av Glenn Skogmo

2014: 

Klubben begynte å søke seg inn mot MIF for å bedre forholdene rundt klubben.Prosessen mot en sammenslåing begynte i oktober

2015:

Sammenslåingen av KJK og MIF ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte i MIF  i januar, og offentliggjort under nyttårsstevne.

Interrimstyret, bestående av Shino Wilberg (Leder), Thea Wold (Nestleder)Grim Lindeberg (kasserer), Ellen Ryghseter (styremedlem) og Lisa Syvertsen (Styremedlem) sammen med MIF representant Jens Hammersborg sørget for å forberede full overgang til MIF under ordinær generalforsamling i Mars.

Ordinært styre for 2015 er:

Leder: Shino Wilberg

Nestleder: Thea Wold

Kasserer: Monica Vinsvold

Styremedlem: Odd Harald Brøndbo

I Mai ble Jujitsu tatt opp som aktivitet fra over sommer etter godkjenning fra MIF styret. Ansvarlig for jujitsuaktiviteten er Jan Erik Hansen.

Klubben flyttet inn i nye lokaler i august. De nye lokalene ligger i Mjøndalshallen,ved håndballbanen der vi har fått et eget rom bygget til oss.